ЮРІЙ ЧЕРНІЄВСЬКИЙ

ПЕРСОНАЛЬНИЙ САЙТ

ДОСЛІДЖЕННЯ

Далі подається короткий опис різноманітних авторських досліджень, які відповідають широкому колу моїх інтересів, а також професійної діяльності, життєвим, філософським та суспільно-політичним поглядам.

Перелік основних тем, які стали в певний період часу об’єктами мого дослідження:

MIDI технології, SMART SOCIETY UKRAINE, РЕМОНТ І СЕРВІС, ФІЗИКА, WEB, ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА, НАРОДНА МУДРІСТЬ, ПРИРОДА(КОНСОНАНС).

Усі вище перераховані теми відповідали раніше назвам відповідних тематичних блогів, але станом на сьогодні вийшли на фазу систематизації.

MIDI ТЕХНОЛОГІЇ.

Перший досвід роботи з MIDI набув у 1991 році, з'єднавши через "самопальний" MIDI інтерфейс наш Черкаський комп'ютер "Робік"  та синтезатори Yamaha DX 7, DX 21, DX 11, PSS 590, PSS 780, Korg Poly 800 II, Roland XP-10. Відповідно доводилося вивчати специфікацію MIDI, щоб написати програму для управління синтезатором. До сьогодні вважаю MIDI залишається доволі цікавим і актуальним рішенням і  тому з задоволенням поділюся відповідною інформацією.

Матеріали присвячені MIDI Технологіям можуть бути корисними для студентів, які вивчають музичні технології. А також для інженерів - електроніків, які дотичні до даної сфери. Я впевнений, що MIDI стандарт це не лише суха інженерна специфікація, але і безмежне поле творчої реалізації для музикантів, композиторів, інженерів і звичайних аматорів. З радістю поспілкуюся з однодумцями, можливо в перспективі майбутніми друзями.

SMART SOCIETY UKRAINE.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО УКРАЇНИ – ВІДКРИТЕ СУСПІЛЬСТВО.

Проведені власні неупереджені дослідження, можливо дискусійного характеру, з питань глобальної трансформації світової економіки і людського соціуму під впливом впровадження концепції Industry 4.0.

Власною громадянською ініціативою дослідницького характеру була робота над циклом публікацій, які мали на меті сформувати правильне розуміння громадянським суспільством впливу цифрових інновацій на глобальні світові еволюційні процеси, формування цілісної уяви про “розумну країну”, як можливу перспективу трансформації сталих тенденцій в Україні в позитивне еволюційне русло. Популяризацію відкритих реєстрів, відкритих баз даних та е-сервісів з використання публічних фінансів.

Покращення якості життя суспільства за рахунок використання науки та технологій. Передбачаючи майбутнє, у якому наука та технології покращують якість життя кожного громадянина нашої країни, ставилася задача по збору та дослідженню інформації щодо потенційних можливостей та ризиків, пов’язаних з швидким науково-технічним прогресом. Яким чином ці досягнення можуть бути використані для поліпшення суспільства, а також пов’язаних з цим процесом юридичних, етичних та соціальних наслідків.

У більш широкому сенсі було надане визначення розумного суспільства як такого, де цифрові технології, розумно розгорнуті урядами, можуть в результаті покращувати три суспільні параметри:

Базовою концепцією розумного суспільства є концепція обчислювальної мережі Інтернет речей ( Internet of Things , IoT ). Така концепція розглядає організацію таких мереж як явище, здатне перебудувати економічні та суспільні процеси, що виключає з частини дій і операцій необхідність участі людини.

Кожна людина хоче зрозуміти світ, у якому вона живе.

Тому важливими напрямками дослідницької роботи стали:

Розумне суспільство вимагає від людини відповідних навичок, які здатні вдосконалюватись, змінюватись відповідно до вимог сучасності. Тому актуальною для дослідження є інформація з питань освіти, навичок на ринку праці, зайнятості населення.

Особливо перспективним видається можливість створення замість забюрократизованих, занадто нав’язливих, переобтяжених контролюючими функціями систем управління, комбінацій робочих пристроїв, інтелектуальних систем, робота кожного з яких направлена на успішне виконання задач кожного окремого пристрою, а значить і успіху системи в цілому.

ВЕБ ТЕХНОЛОГІЇ.

Працюючи в сфері позашкільної освіти керівником куртка науково-технічного профілю, відчуваю постійну потребу бути в “тренді”. Тому доводиться постійно “тримати руку на пульсі”, постійно досліджувати сучасні тенденції в розвитку веб технологій. Самоосвіту для звітності чи для галочки в освітньому середовищі не визнаю як явище, яке має відійти в минуле з ознакою, краще буде сказати з визначенням - ганебна деградація забюрократизованої системи методичної звітності, яка призвела до виродження стимулів для справжніх досліджень у професійному середовищі.

Для працівника сфери освіти потреба в самоосвіті така ж природня як і потреба людського тіла в диханні.